بله گفتن باعث درهم شکستن می شود

فهرست مطالب

سلام

tashilgaran.com خوش آمدید به

بعد از گفتن پاسخ بله به یک درخواست،شما باید یا اعتماد به نفس کافی را داشته باشید که می توانید آن کارو انجام دهید یا حس ضعف و تنفر به شما دست می دهد

.دقیقا این جوابیه که افراد هم وابسته می دهند.

حالا دقیقا دلیل این که کسی بعد از گفتن پاسخ بله حس ضعف و تنفر بهش دست میده چیست؟بله بخاطر این که شما اصولا زیاد از پاسخ بله و مثبت استفاده می کنید،شما به این شخص که اینجاست پاسخ مثبت داده اید،این یکی شخص نیز همینطور،آن شخص آنجا نیز همچنین،به این شخص هم پاسخ مثبت داده اید واین شخص و آن شخص و آن یکی.این زندگی شماست.شما به همه جواب مثبت می دهید چون همه یاد گرفته اند که شما آدم کمک رسانی هستید،شما اونی هستید که میخواهد مشکلات مردم را حل کند،شما اونی هستید که همیشه در دسترسه،شما اونی هستید که همه کاراشونو براشون حل میکنه.بناباین مردم یاد گرفته اند که به شما متکی باشند و بنا بر همین منوال وقتی برای مثال نفر ۱۷ ام میاد و از شما درخواست کمک میکند شما یک بار دیگه هم اون جواب مثبت رو بهش می دید.

شما به خودتون اعتماد ندارید که بتونید به موضوعی که به اون شخص در موردش پاسخ مثبت رو دادید عمل کنید،چون همین حالا هم به این شخص و آن شخص و اشخاص دیگر جواب مثبت دادید و کلی مسولیت دیگر دارید و میدانید برای مثال خواسته یکی از این اشخاص با دیگری در تضاد است  و همینطور دیگری با دیگری،و شما همن حالاشم خواسته خود را زیر پا گذاشتید برای همه ی این ها با هم در تضاد و در نتیجه به هم ریختگی بزرگی به وجود می آید.

هر کسی در چنین شرایطی احساس درماندگی می کند،این بسیار خسته کننده ست،این نوع زندگی جواب نمیدهد و این طریقی نیست که قرار بوده شما زندگی کنید.شما باید بتونید فقط زمانی که میخواهید به چیزی بله بگویید و در باقی زمان ها بگویید نه.
قدرت گفتن بله در واقع بیشتر در مورد قدرت نه گفتن به این چیز و آن چیز است.
موفق ترین مردم لیست بلند و بالایی برای کارهایی که باید بکنند ندارند،آن ها در واقع لیست بلند و بالایی از کارهایی که نباید بکنند دارند چون اونا میدانند زمان و انرژی و منابع محدودی دارند و نمی توانند همه ی کار ها را انجام دهند.

بنابراین من تمرکزم رو روی این کار و اون یکی کار میگذارم،این دو کار تنها کارهاییست که من انجام خواهم داد و این ها کارهایست که من در انجامش خوب خواهم بود.

من به این اعتقاد دارم که هر مشکلی که وجود داشته باشد،کسی پیدا میشود که حلش کند و به اشخاص کمک کند یا خودشان حلش کنند،من مجبور نیستم که خوذم رو فدا کنم.
من فقط روی اون دو کار تمرکز میکنم.

این روش یک زندگی سالم است.

 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

فهرست مطالب

نوشته های اخیر

فیلم آموزشی

جهت اطلاع از مطالب مفید دیگر در خبرنامه عضو شوید