درباره ما

ما در موسسه تسهیلگران گرد هم آمده ایم تا:

درمان هم وابستگی
۱-با نشان دادن علائم و مشخصه های ناخوشی هم وابستگی ، کمک کنیم که شما یک پرسش ساده اما بسیار جدی از خود بپرسید .
“آیا من یک هم وابسته هستم ؟”
۲ -برای پاسخ به این پرسش ساده اما بسیار جدی با استفاده از زبان عادی و روزمره و در عین حال ارائه منابع با کیفیت بالا و کاربردی به شما کمک کنیم .
۳ -با در میان گذاشتن تجارب مشترک افرادی که این ناخوشی را در خودشان پیدا کرده اند و توانسته اند در روند تغییر و بهبودی قرار بگیرند ، بتوانیم به بهبودی همدیگر از این ناخوشی کمک کنیم .
۴ -و با قرار گرفتن در روند بهتر شدن به هم کمک کنیم که برای یک روز به خود و دیگران و جهان هستی آسیب کمتری برسانیم .

درمان اعتیاد

گروه تسهیلگران بر این باور است که بیماری اعتیاد یک وضعیت بشری است و تلاش دارد با بالا بردن سطح آگاهی فرد درگیر اعتیاد و خانواده او بتواند گام بزرگی در کاهش این آسیب بردارد .
۱- آشنایی با مفاهیم جدید اعتیاد و خانواده و دگر اعتیاد ها
۲-نگاه جدید به فرد معتاد به مواد یا دگر اعتبادها
۳- نگاهی جدید به روش های درمانی موجود
۴-فراهم نمودن بستری برای رسیدن افراد به بهبودی پایدار و رشد و توسعه آن
۵-فراهم نمودن بستری برای به مشارکت گذاشتن تجارب فرد و خانواده از ابتدای مسیر اعتیاد تا رسیدن به بهبودی و ادامه تا بهبودی پایدار