آیا نمی دانید چگونه پاسخ بدهید و چه حسی دارید؟

فهرست مطالب

سلام

tashilgaran.com خوش آمدید به

اینجا صفحه ی پاسخ هاست.وقتی کسی از شما سوال می کند که چه حسی دارید آیا می توانید پاسخی سریع و واضح دهید یا هیچوقت کاملا از حستان مطمن نیستید؟
اگر شما هم وابسته باشید پس این جا جاییست که زندگی می کنیدهیچوقت مطمئن نیستید که چگونه جواب این سوال رو بدید چون یک شخص هم وابسته قدرت تشخیص این که خودش چگونه حسی دارد را ازدست داده.
یک شخص هم وابسته آنقدر بر روی دیگران تمرکز دارد،احساسات دیگران،نیاز های دیگران،حالا چه نیاز های واقعی چه نیاز های فرضی که هیچگاه نمیتواند نیاز های خودش را متناسب کند و قابل تشخیص.

حال یک راه کار سالم برای همه ی این ها این است که،

این یکی از جاهاییست که هم وابستگی ازآن ریشه می گیرد،گذر از هم وابستگی،یا تغییر روابط نوع هم وابسته.

شما دارید به نیاز های دیگران رسیدگی می کنید،چون در آن ها ارزش می بینید،می خواهید که آن ها حس خوبی داشته باشند،می خواهید که حس رسیدگی شدن را داشته باشند،شما سعی می کنید به آن ها چیزی را که خودتان می خواهید بدهید،شما توجه می خواهید،شما حس خوب می خواهید،شما می خواهید حس ارزشمند بودن داشته باشید.و بنابراین شروع غلبه بر هم وابستگی این معنی را می دهد که شما چیزهایی رو که برای دیگران انجام می دهید برای خودتان تطبیق دهید.
شما به دیگران رسیدگی می کنید اما چیزی که فراموش می کنید این است که شما نیز خودتان از همان مردمید،شما برای خودتان یک شخص هستید و نیاز های شما نیز به همان اندازه به حق و مورد نیاز است.

ما قصد این را نداریم که شما را خود خواه کنیم.بگذارید دوباره امتحان کنیم،ما به شما کمک نمی کنیم که خودخواه شوید،ما به شما کمک می کنیم که متعادل شوید.
این غیر ممکن است که به افراد دیگر توجه کنید اگراول به خودتان توجه نکنید،اگر درواقع خودتون رو هم سطح و هم ارزش دیگران به حساب نیاورید.

بنابراین ما فقط از شما می خواهیم که با خودتان هم همانطور رفتار کنید که با دیگران رفتار می کنید.

این بدان معناست که شما باید یاد بگیرید که چطور به شناخت خودتان و نیازهایتان برسید.
خیلی از مردم که مقدار هم وابستگی در آن ها بالاست ممکن است که حتی ارتباطشان با بدنشان را نیز از دست داده باشند.اون ها مطمئن نیستند که آیا گرسنه اند،تشنه اند،خسته اند،آن ها نمیدانند که آیا باید استراحت کنند یا باید کار کنند،آن ها همه ی حس هایشان را از دست داده اند.
اگر شما اینگونه اید و اگر ارتباطتان را با دنیای فیزیکیتان از دست داده اید پس احتمال این وجود دارد که بسیار هم وابسته باشید.و راه رهایی از آن باز هم تمرکز بر خودتان بجای دیگران و رسیبدگی به نیاز های خودتان است،و این که خودتان را هم سطح و هم ارزش دیگرانی که بهشون توجه می کنید بدانید.وقتی که این کار را بکنید احساساتتان شروع به بازگشت می کنند و شما قادر به اتخاذ تصمیمات به صورت متعادل تر و سالم تر می شوید.

وقتی بتوانید این کار را بکنید زندگی برایتان بسیار بسیار بهتر خواهد شد .

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

فهرست مطالب

نوشته های اخیر

فیلم آموزشی

جهت اطلاع از مطالب مفید دیگر در خبرنامه عضو شوید