هم وابستگی و اعتیاد – نقش هم وابستگی در اعتیاد

هم وابستگی و اعتیاد

فهرست مطالب

هم وابستگی گاهی اوقات با عنوان اعتیاد به شخص دیگر توصیف می شود. هنگامی که سوء مصرف مواد به اعتیاد تبدیل شود، حتی نزدیکترین روابط شخصی تحت الشعاع قرار گرفته و از بین می رود. ایجاد و حفظ روابط سالم برای فرد معتاد بسیار دشوار است، درنتیجه هم وابستگی و اعتیاد معمولا با هم به وجود می آید.

تعیین اینکه اعتیاد زودتر اتفاق می افتد یا هم وابستگی، کاری دشوار است، چرا که هر اختلال، اختلالات دیگر را نیز تداوم می بخشد. درک واضح و عمیق تر از ریشه های هم وابستگی و اعتیاد فهمیدن زمان مناسب برای کمک کردن به فرد مبتلا را آسان تر می کند.

فهرست مطالب این مقاله

 • چگونه هم وابستگی رشد پیدا می کند
 • هم وابستگی و اعتیاد
 • روابط هم وابستگی و اعتیاد
 • آیا شما هم وابسته هستید
 • راه های صحیح و ایمن برای کمک به شریک معتاد خود
چگونه هم وابستگی رشد پیدا می کند

چگونه هم وابستگی رشد پیدا می کند

در روزهای ابتدایی درمان اعتیاد، الگوی رفتاری خاصی آشکار شد که منجر به کشف پدیده هم وابستگی گردید. در حالی که افراد معتاد به الکل، توسط الکلی های ناشناس تحت درمان قرار می گرفتند، همسران آنها به همراه سایر همسران الکلی در قالب یک گروه، پشتیبانی و حمایت می شدند. سرانجام این الگوی درمانی نشان داد که همسران افراد مبتلا به الکل، در برخی صفات مشترک هستند و رابطه بین الکلی ها و همسران آنها می تواند در بهبود آنها تاثیرگذار باشد.

در بسیاری از موارد، افرادی که با فرد الکلی ازدواج کرده اند، برای حفظ این اعتیاد، نیاز به همسر خود دارند. ممکن است شما در نتیجه مراقبت از آنها در شرایط اعتیاد، حس ارزشمندی نسبت به خود داشته باشید. به عهده گرفتن نقش یک حامی و تلاش برای روبراه کردن اوضاع، هنگامی که همسرتان در حالت مستی است و یا رفتار نامناسبی از خود نشان می دهد، باعث می شود تا حس مهم بودن در شما ایجاد شود. این شیوه رفتاری شما باعث می شود تا همسر الکلی، مشکل خود را نادیده گرفته و به اعتیاد خود ادامه دهد.

سرانجام اصطلاح «هم وابستگی» برای توصیف وابستگی متقابل فرد معتاد و همسرش به عملکرد نادرست یکدیگر ابداع شد. فرد الکلی مهمترین بخش اختلال در نظر گرفته شده، و فرد هم وابسته حامی اوست، که احتمالا تحت تاثیر فرد الکلی دچار این مسئله شده است.

درک ما از پویایی روابط هم وابستگی در طول سال ها تکامل یافته و اکنون بیشتر بر روی تعادل بین دو نقش تمرکز دارد. هم شخص معتاد و هم فرد هم وابسته اکنون به عنوان اعضای برابر و هم پایه یک رابطه هم وابستگی دیده شده و اصطلاح «هم وابستگی» گسترش بیشتری پیدا کرده و انواع مختلفی از روابط را در بر می گیرد.

هم وابستگی شرایطی است که باعث می شود قدرت انتخاب و تصمیم گیری از فرد سلب شده و آنچه را که برای او مناسب است تشخیص ندهد. افراد هم وابسته معمولا تمایل دارند مورد قبول دیگران واقع شوند و در رابطه با دیگران، از علایق و منافع خود چشم پوشی می کنند؛ رابطه ای که هر دو طرف در آن زیان می بینند.

اشخاص هم وابسته معمولا موجب فراهم شدن شرایط اعتیاد برای معتاد می شوند، چرا که به طور ناخودآگاه باور دارند که برای ماندن در این حالت خود، نیاز به این اعتیاد است. وجود آنها از درگیری و آشفتگی ناشی از رابطه با فرد معتاد، احساس کامیابی می کند.

از طرف دیگر، اشخاص معتاد برای توجیه مستمر اعتیاد خود، به شخص هم وابسته نیاز دارند. افراد هم وابسته و افراد معتاد به طور همزمان جذب یکدیگر می شوند که این رابطه هم وابستگی و اعتیاد برای هر دو طرف سمّی و زیان بار است.

هم وابستگی و اعتیاد

هم وابستگی و اعتیاد

علاوه بر رابطه گیج کننده بین دو بیماری هم وابستگی و اعتیاد واقعیت این است که این دو اختلال می تواند در یک فرد وجود داشته باشد. معتادان در حال بهبودی معمولا می دانند که اختلال هم وابستگی می تواند یکی از موضوعات اساسی آنها به شمار رود. سوء مصرف مواد و وابستگی به آن منجر به ایجاد احساس شرمندگی و گناه در فرد مبتلا می شود، دو عامل عاطفی که هم وابستگی را به دنبال دارد.

بیشتر احساسات در زمان مناسب خود از بین می روند، مگر اینکه از آنها فرار کرده یا آن را پنهان کنید. مخصوصا احساس شرمندگی اگر ادامه پیدا کند، احساس بسیار زیان باری خواهد بود. این احساس، الگوهای فکری در شما به وجود می آورد که نهایتا منجر به بروز رفتارهای مخرب از جانب شما می شود. شرم ممکن است با اعتقاداتی همچون موارد زیر ظاهر شود:

 • من آدم خوبی نیستم.
 • من به طور بی نظیری نقص دارم.
 • من آدم درمانده ای هستم که مادرم همیشه می گفت خواهم شد.
 • من آدم اصیل و درستی نیستم.
 • من هیچ خوشبختی به دست نیاورده ام.
 • من اهمیت ندارم.
 • هیچ کس مرا دوست ندارد، چون من دوست داشتنی نیستم.

شرم یک احساس عمیقا مخرب است که باعث ایجاد ترس و اضطراب می شود. افرادی که احساس شرمندگی شدیدی را تجربه می کنند، ممکن است باعث ایجاد خرابکاری در روابط و حتی محل کار خود شوند.

آنها از بیان مقصود و هدف خود واهمه دارند، چرا که نسبت به باورها و نظرات خود اعتماد به نفس کمی دارند و یا اصلا ندارند. این افراد به جای این که مسئولیت اشتباهات خود را قبول کنند، بیشتر دیگران را سرزنش می کنند، اما در عین حال نیز بابت همه مسائل عذرخواهی می کنند تا از بروز هرگونه برخورد احتمالی جلوگیری کنند.

احساس شرمندگی می تواند تبدیل به یک اعتیاد برای پنهان کردن شما از خودتان شود. علاوه بر این می تواند منجر به موارد زیر شود:

 • نیازمند تایید مردم بودن
 • احساس گناهکار بودن
 • عزت نفس پایین
 • کمال گرایی
 • ارتباطات ناکارآمد
 • کنترل کردن

یک فرد همزمان با اعتیاد، می تواند به اختلال هم وابستگی نیز دچار باشد. این شرایط ناگوار هم وابستگی و اعتیاد می توانند در یک چرخه رفتاری ناسالم قرار بگیرند که ریشه در برخی الگوهای فکری زیان بار دارد. علاوه بر این، سناریوی اعتیاد می تواند شخص دیگری که هم وابسته است را در بر گرفته و لایه دیگری از گرفتاری را با آن بیامیزد.

روابط هم وابستگی و اعتیاد

روابط هم وابستگی و اعتیاد

هرجا که یک فرد معتاد وجود دارد، معمولا یک شخص هم وابسته نیز در آنجا خواهد بود. در ابتدا این موضوع اهمیت دارد که بدانیم هیچکس مسئول رفتارهای یک فرد معتاد نیست، جز خود او. اینکه هم وابسته باشید به این معنا نیست که شما مسئول اعتیاد فرد دیگری هستید. درواقع اگر شما دچار هم وابستگی باشید، نگرانی های رفتاری خاص خود را دارید که باید بر روی آنها تمرکز کنید.

تشخیص هم وابستگی در یک رابطه می تواند کمک بسیار زیادی برای غلبه بر اعتیاد کند. همانند دیگر شرایط همزمانی اختلال های مختلف مانند اعتیاد و افسردگی، هم وابستگی و اعتیاد نیز باید به طور همزمان درمان شوند تا رابطه ای سالم شکل بگیرد. در اینجا برخی از نشانه های هم وابستگی که باید مراقب آنها بود ذکر شده است:

 • کنترل کردن دیگران با گفتار یا اعمال
 • واکنش های بسیار احساسی
 • تمایل به جلب رضایت دیگران
 • نیازمند بودن به اصلاح زندگی شخص دیگر
 • درک نکردن یا درک حداقلی حد و مرزها
 • کمال گرایی
 • به گردن گرفتن تقصیرها

در ارتباط با یک فرد معتاد، یک هم وابسته می تواند شخصی دوست داشتنی و مفید به نظر برسد. شما با بهانه تراشی یا اجازه دادن به تداوم دروغ هایی که افراد معتاد برای سرپوش گذاشتن بر اعمال خود می گویند، به آنها کمک می کنید تا رفتارهای خود را از دید خود و دیگران پنهان کنند. شما مکانی را که فرد معتاد بوده پاکسازی می کنید تا آنها به هنگام صبح با آشفتگی که شب قبل به وجود آورده اند، روبرو نشوند. حتی ممکن است عذرخواهی از روی اجبار و درماندگی فرد معتاد را با اینکه می دانید دوباره کارهای خود را تکرار می کند، بپذیرید.

از اینجاست که اعتیاد پیشرفت کرده و رفتارهای جدی تری را منجر می شود. ممکن است که فرد معتاد شغل خود را از داده، دستگیر شود، پس انداز خانواده خود را صرف خرید مواد مخدر کند و یا به دلیل رفتارهای خود به دادگاه احضار شود. اگر با فرد معتادی ارتباط دارید و رفتار او به این سطح رسیده، احتمال دارد که در اینجا بین خودتان خطی کشیده و سعی کنید که خود را از او جدا کنید.

اگرچه این مسئله در روابط هم وابستگی بسیار دشوارتر است. در این صورت ممکن است شما برای حل مشکلات پیش آمده برای فرد معتاد از او حمایت کنید و در عین حال به آنها بگویید که باید برای ترک اعتیاد خود از دیگران کمک بگیرند.

تفاوت رویکرد در بسیاری از موارد به عزت نفس فرد برمی گردد. اگر شما عزت نفس پایینی داشته باشید به احتمال زیاد رویکرد هم وابستگی را انتخاب کرده و تلاش می کنید تا همه چیز را درست کنید. ممکن است به قدری قوی نباشید که بتوانید شریک معتاد خود را مسئول کارهای خود بدانید. در عوض بسیار مشتاق هستید تا نشان دهید که از او حمایت می کنید و اهمیتی ندارد که چه کار و رفتاری از او سر می زند.

در موارد شدید هم وابستگی، مبارزه برای حمایت از فرد معتاد ممکن است در شما احساس شرافتمند بودن ایجاد کند. این توانایی در ثابت قدم بودن ممکن است باعث افزایش برخی از ارزش های خودباوری در شما شود. علی رغم تلاطم و ناراحتی که در درون شما فوران می کند، هنگامی که قادر باشید زندگی را به سمت جلو هدایت کرده و پیش ببرید، ممکن است احساس اهمیت داشتن و مفید بودن کنید.

اینجا همان نقطه ای است که هم وابستگی و اعتیاد به صورت پیچیده ای به یکدیگر گره می خورند. هرگونه بهبود در رفتار معتاد، موجب کاهش عزت نفس در فرد هم وابسته می شود. احساس عزت نفس شما به این بستگی دارد که آنها ناخوش و بیمار باقی بمانند. حتی ممکن است به صورت ناخودآگاه سعی در عدم بهبودی آنها کنید.

اگر از اعتیاد رنج می برید، داشتن رابطه با یک فرد هم وابسته می تواند بهبودی شما را به خطر بیندازد. اگرچه شریک زندگی شما دوست داشتنی و خوش قلب است، اما نیاز ناخودآگاه او به حمایت و ادامه شرایط شما، ممکن است غلبه بر اعتیاد را غیرممکن کند.

هنگامی که دچار اعتیاد هستید، دور شدن از یک رابطه هم وابستگی بسیار دشوار است. با وجود اینکه تمام مسیر و اتفاقات زندگی شما به دلیل استفاده از مواد مخدر اشتباه است، اما شریک هم وابسته شما در کنار شماست و از شما حمایت می کند. آنها همیشه باعث می شوند که نسبت به خود احساس بهتری داشته باشید، حتی زمانی که می دانید کارهایی که انجام می دهید درست نیست.

اگر درمورد بهبودی و ترک اعتیاد عزم راسخ دارید، باید این رابطه هم وابستگی و اعتیاد شما تغییر کند. اگر می خواهید که در کنار هم باشید، شریک هم وابسته شما نیز باید تحت درمان قرار گیرد. اعتیاد، موضوع مرگ و زندگی است و شما برای زنده ماندن و رشد، نمی توانید اجازه دهید که چیزی بین شما و هدفتان قرار بگیرد.

یک شریک هم وابسته از برخی جهات به عنوان بخشی از فرآیند اعتیاد به شمار می رود. اگر هر دو شریک تمایل به همکاری و درمان داشته باشند، هم وابستگی نیز به همراه اعتیاد قابل درمان است. بدون تلاش مشترک برای غلبه بر هم وابستگی و اعتیاد روابط شما هرگز رابطه سالمی نخواهد بود.

آیا شما هم وابسته هستید

آیا شما هم وابسته هستید

اگر با کسی که دچار اعتیاد است در ارتباط هستید، احتمال اینکه یک فرد هم وابسته بوده و درگیر یک رابطه هم وابستگی و اعتیاد شده باشید، بسیار زیاد است. هنگامی که شخصی را دوست دارید، تمایز قائل شدن بین میل شما به کمک و مراقبت از او با مسئولیت خود شخص برای مراقبت از خویش، دشوار خواهد بود. اعتیاد فقط یک نفر را تحت تاثیر قرار نمی دهد و ممکن است با گذشت زمان، عزت نفس شما را نیز از بین ببرد.

برای اینکه دچار هم وابستگی شوید حتما نیاز نیست که شریک زندگی شما معتاد باشد. این احتمال وجود دارد که ویژگی های هم وابستگی را از تجربه قبلی زندگی خود به همراه داشته باشید، یا اینکه ممکن است برخی از صفات هم وابستگی و اعتیاد در همسر شما وجود داشته باشد که هنوز تشخیص داده نشده اند. حضور در کنار فردی که اعتیاد او شناسایی شده است، تنها نشانه هم وابستگی نیست. در اینجا برخی دیگر از این نشانه ها را بیان می کنیم:

 • شریک زندگی شما تنها به فکر تامین خوشبختی شماست، درحالی که شما احساس می کنید اگر شریک زندگی تان در کنارتان نباشد واقعا خوشبخت نیستید. شما نمی توانید به نبودن آنها در زندگی خود فکر کنید.
 • هنگامی که ناراضی هستید، شریک زندگی خود را مقصر می دانید. زمانی که غمگین می شوید، فکر می کنید که تقصیر شریک زندگی تان است. اگر آنها حرفی نزنند یا کاری نکنند که باعث ناراحتی شما شود، زندگی تان بسیار عالی خواهد بود.
 • شما منتظر هستید تا نجاتتان دهند. از شریک زندگی خود انتظار دارید که به هنگام ناراحتی شما، احساس بهتری به شما داده و یا زمانی که در حال غرق شدن هستید شما را نجات دهد. او تنها کسی است که می تواند روحیه شما را تغییر دهد و این کار را وظیفه او می دانید.
 • از شریک زندگی خود مراقبت می کنید. شما یک همسر، مادر، خانه دار و محرم اسرار هستید. قبل از اینکه شریک زندگی تان بفهمد که به چه چیز نیاز دارد، شما آن نیاز را برای او تامین می کنید.
 • شما همیشه خود را در جایگاه آخر اهمیت قرار می دهید. به نیازهای شریک زندگی خود بیش از نیازهای خود توجه دارید. او تمام انرژی، عشق و عقل شما را به خود اختصاص داده است.
 • شما رفتار خاصی را از شریک زندگی خود توقع دارید. انتظار شما این است که او همان چیزی باشد که شما نیاز دارید. شما او را دوست دارید و تنها هنگامی که به گونه ای خاص که مد نظر شماست عمل کند، احساس می کنید که او نیز شما را دوست دارد.
 • شما نمی توانید بدون شریک خود زندگی کنید و از اینکه یک روز یا شب از او جدا باشید بیزار هستید. هرگز نمی توانید زمان طولانی را بدون تماس یا پیام کوتاه سپری کنید. اگر او هر ساعت با شما تماس نگیرد، احساس می کنید که مورد بی مهری قرار گرفته اید.

هم وابستگی ممکن است در اثر ارتباط نزدیک با فرد معتاد ایجاد شود. به عنوان مثال اگر در کنار والدین الکلی بزرگ شده باشید، ممکن است ویژگی هایی پیدا کرده باشید که در اواخر زندگی شما منجر به ایجاد روابط هم وابستگی شود. ممکن است شخصیت همسر شما به گونه ای باشد که این خصوصیات در شما بروز پیدا کرده و یا خاموش بماند. یک بحران در رابطه، آسیب شدید، اعتیاد یا خیانت می تواند موجب هم وابستگی شما شود.

غالبا هم وابستگی به الگویی در روابط تبدیل می شود. این الگو ممکن است با نمونه ای که والدین شما برایتان ترسیم کرده اند شکل گرفته و در تمام روابط بزرگسالی شما ادامه داشته باشد. احتمال دارد که برخی از تجربیات زندگی، شرایط شما را بدتر کند. ممکن است به افسردگی و یا یک اختلال اضطرابی تبدیل شده و یا اینکه بیماری روانی دیگری را به همراه داشته باشد.

هم وابستگی نه تنها ادامه روابط سالم را بسیار دشوار می کند، بلکه می تواند یک بیماری جدی باشد که نیاز به درمان دارد. با بدتر شدن هم وابستگی، تمامی افکاری که باعث می شود فرد احساس شرمندگی کند، منجر به افسردگی جدی او می شود. افرادی که دچار هم وابستگی هستند، تمایل زیادی به رهایی از دردهای خود دارند و امکان دارد که خود را از بین ببرند.

راه های صحیح و ایمن برای کمک به شریک زندگی

راه های صحیح و ایمن برای کمک به شریک معتاد خود

اگر با یک فرد معتاد در ارتباط هستید، طبیعی است که بخواهید به او کمک کنید. بسیار دشوار است که ببینید شخص مورد علاقه شما، روزهای سختی را سپری می کند.

این تمایل شما در جهت کمک به عزیزتان که دچار اعتیاد است، به راحتی می تواند منجر به ایجاد رفتارهای نامناسبی شود. معمولا اعضای خانواده از روی عشق و محبت کارهایی را انجام می دهند که بجای حل شدن مشکل اعتیاد، باعث تداوم آن می شوند:

 • ممکن است به فرد معتاد که به او علاقه دارید پول قرض دهید، در حالی که متوجه نیستید او آن را برای خرید مواد مخدر خرج می کند.
 • اگر عزیز شما آپارتمان خود را از دست بدهد، به او مکانی در خانه خود پیشنهاد می دهید تا در خیابان نباشد. شما متوجه نیستید که با این اعمال، درواقع از او در برابر عواقب سوء مصرف مواد مخدر محافظت و پشتیبانی می کنید.
 • هنگامی که همسرتان دوباره با حالت مست به خانه می آید، او را از روی زمین بلند کرده، لباس خوابش را تنش می کنید و او را بر روی تخت قرار می دهید. شما با این کار باعث می شوید که او صبح روز بعد احساس شرمندگی بابت اینکه روی زمین آشپزخانه افتاده است نداشته باشد.
 • هنگامی که همسایگان در مهمانی سالانه از وضع همسرتان جویا می شوند، شما سوء مصرف او به مواد مخدر را پنهان می کنید و از این بابت احساس شرمندگی برای او و خود می کنید.
 • به فرزندان خود دلیل اینکه همسرتان صبح از رختخواب بلند نشده است را دروغ می گویید، زیرا اگر آنها فکر کنند که پدرشان بیمار است، بهتر از این است که بفهمند او اعتیاد دارد.

عزیزان فرد معتاد، اغلب نقش مهمی را در چرخه اعتیاد ایفا می کنند که برخی از آنها شامل مواردی است که ذکر شد.

به نظر می رسد تمامی این رفتارها، حرکات مهربانانه ای است که آنها نسبت به عزیز خود انجام می دهند، اما با این کارها درواقع به آنها برای ادامه روند اعتیاد خود کمک می کنند.

تغییر شرایط و رفتار بد، بدون مواجهه با عواقب آن بسیار دشوار است. بیشتر معتادان اینکه مرتکب کار اشتباهی شده و یا به کسی آسیب رسانده اند را انکار می کنند. اگر با ادامه روند هم وابستگی و اعتیاد باعث تداوم این توهم در آنها شوید، کمکی به بهبودی آنها نمی کنید.

با این وجود، کمک به عزیز معتاد، بدون گرفتاری در رابطه هم وابستگی و اعتیاد نیز امکان پذیر است. نکته کلیدی این است که روش های کمک خود را بررسی و ارزیابی کنید. قبل از اینکه بتوانید با خیال راحت به عزیز خود در مبارزه با اعتیاد کمک کنید، باید برخی از حقایق زندگی را بپذیرید:

 • اعتیاد یک مسئله جدی است که باعث می شود حرف ها و رفتارهایی از فرد سر بزند که با شخصیت او سازگاری ندارد. شریک زندگی شما تغییر نکرده، فقط مغز او تحت سلطه بیماری او درآمده است. شما نمی توانید کاری که او می کند و یا حرفی را که می زند به شخصیت او ربط دهید.
 • شما عامل این اعتیاد نبوده اید و نمی توانید آن را درمان کنید. اعتیاد به دلایل مختلفی اتفاق می افتد که بیشتر به رفتار و شیمی مغز این افراد مربوط است. در نهایت مسئول این وضع شریک زندگی شما، خود اوست.
 • شما قادر به درمان اعتیاد نیستید و نیاز به درمان حرفه ای دارد. عشق و حمایت شما می تواند در روند بهبودی مفید واقع شود، اما برای درمان باید از متخصصان این حوزه کمک بگیرید. شما نباید اعتیاد را مخفی کرده و به عنوان راز نگه دارید، بلکه صحبت کردن درباره آن با افراد مناسب می تواند موجب حل سریع تر و بادوام تر این مشکل شود.

جدا کردن خود از اعتیاد همسرتان برای جلوگیری از یک رابطه هم وابستگی و اعتیاد و حفظ مرزهای سالم در روابط خود، امری بسیار با اهمیت است. همانطور که این مرزها شروع به تار شدن می کند و شما بیش از حد درگیر مشکل و حل پنهانی آن می شوید، هم وابستگی در شما ایجاد شده و گرفتار یک رابطه هم وابستگی و اعتیاد می شوید. باید تمایل خود را برای کمک به شریک خود به طور مستمر ارزیابی کنید تا مطمئن شوید که هنوز بر خود تسلط داشته و منفعل نیستید.

البته اقداماتی وجود دارد که می توانید برای کمک به شریک زندگی خود در مبارزه با اعتیاد انجام دهید. او برای سپری کردن مراحل بهبودی و بازیابی خود به عشق و حمایت بی قید و شرط شما نیاز خواهد داشت. یکی از راه هایی که می توانید به او کمک کنید، حفظ فاصله و جدایی آشکار با این مسئله است.

در اینجا چندین روش دیگر برای کمک بیان شده است:

 • به خودتان کمک کنید: این بار خودتان را در اولویت قرار داده و توجه داشته باشید که این اعتیاد بر روی شما نیز تاثیرگذار است. با گروهی از افرادی که دچار اعتیاد هستند ارتباط گرفته و از زمان و مکان ملاقات آنها مطلع شوید. این جلسات به شما کمک می کند تا بیشتر در مورد اعتیاد آگاهی پیدا کرده و با افرادی که در شرایط مشابه شما هستند ارتباط داشته باشید.

از این طریق می توانید با گروه های حمایتی آشنا شوید که به شما کمک می کنند تا درگیر روابط هم وابستگی در شرایط موجود خود نشوید.

 • نخواهید که نجات دهنده باشید: در ظاهر این گونه به نظر می رسد که این مرحله فقط به نفع شماست، اما درواقع به شریک معتاد شما حتی کمک بیشتری نیز خواهد کرد. عزیز خود را که بیش از حد درگیر اعتیاد شده حمایت نکنید. اگر بخاطر وضع خود دستگیر یا بی خانمان شد او را نجات ندهید. به او بگویید که نمی خواهید کمک های شما به اعتیاد بیشتر او کمک کند و تا زمانی که خیلی خود را درگیر اعتیاد می کند به او کمک نمی کنید.

تا زمانی که او از حضور در برنامه های درمانی امتناع می کند، شما نمی توانید او را از هر وضعیت بدی که هست نجات دهید.

 • از حمایت مالی خودداری کنید: افرادی که دچار اعتیاد هستند برای به دست آوردن پول مواد مخدر خود، هر حرفی گفته و یا هر عملی را انجام می دهند. با پول قرض دادن به آنها به هر بهانه ای، موجب طولانی تر شدن اعتیاد آنها خواهید شد. اولین قدمی که آنها باید بردارند سم زدایی برای پاک کردن دارو از سیستم بدن و شروع روند بهبودی است.

به جای اینکه به عزیزان معتاد خود پول بدهید، اطلاعاتی راجع به سم زدایی در اختیار آنها قرار دهید و یا حتی آنها را به محل ترک اعتیاد ببرید تا درمان خود را آغاز کنند.

نتیجه گیری هم وابستگی و اعتیاد

نتیجه گیری

با توجه به مطالب عمیقی که درباره هم وابستگی و اعتیاد در این مقاله عنوان شد، رفتارهای فرد هم وابسته نقش بسیار تاثیرگذاری در عدم بهبودی فرد معتاد و طولانی تر شدن این اختلال دارد. با مطالعه دقیق نکاتی که گفته شد می توانید تشخیص اولیه ای در این باره که آیا شما نیز دچار هم وابستگی هستید یا خیر داشته باشید.

اگر فکر می کنید که رفتارهای ذکر شده در این مقاله در مورد شما صدق می کند، پیشنهاد می کنیم که برای اطمینان از این موضوع و حل مشکل خود به مراکز مشاوره مراجعه کنید. همچنین مطالعه کتاب های گوناگون و سایر مقالات مرتبط در همین سایت نیز می تواند بسیار مفید واقع شود.

پیشنهاد می کنیم مقاله «هم وابستگی چگونه منجر به اعتیاد می شود» را نیز که هم راستا با مطالب این مقاله است، مطالعه بفرمایید.

در پایان از شما می خواهیم که دیدگاه های خود در مورد این مقاله را با ما در قسمت نظرات در میان بگذارید تا در ارائه مقالات بهتر و مفیدتر در زمینه هم وابستگی و اعتیاد از آنها بهره ببریم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت اطلاع از مطالب مفید دیگر در خبرنامه عضو شوید